Členská schôdza

Dovoľujeme si Vás pozvať na Členskú schôdzu Hoopers Slovakia, ktorá sa uskutoční dňa 24.08.2024. Miesto konania – Lazany (v rámci MSR v hoopers, po dobehaní)


Program:

Úvod

1. Voľba overovateľa zápisnice

2. Schválenie programu

Ďalší program

3. Správy

  • Správa o činnosti Hoopers Slovakia
  • Správa o hospodárení
  • Správa DR

4. MSR pre rok 2025

5. Reprezentácia MS, ME 2025

6. Diskusia

V Jelke 28.02.2024

Ing. Lucia Dobríková

predseda Hoopers Slovakia

Prosím, aby ste svoje návrhy, prípadne aj body na prerokovanie v rámci jednotlivých bodov programu poslali v dostatočnom predstihu na email: hoopersslovakia@gmail.com aby sme sa nemuseli zdržovať ich pridávaním do programu, prípadne aby si mohli jednotlivý členovia pripraviť svoje pripomienky a protinávrhy.