Sadzobník poplatkov

Platný od 13.02. 2024


Zápisné pre nového člena Hoopers Slovakia

Členský poplatok pretekára za kalendárny rok

20

Poplatok za vydanie PRETEKÁRSKEJ LICENCIE

Za tím

Poplatok za vydanie titulu MAH 1

10

Poplatok za vydanie titulu MAH 2

10

Poplatok za vydanie titulu MAHCH

10

Poplatok za vydanie titulu HANDICH

10

Poplatok za školenie adeptov na rozhodcu

60

Odmena rozhodcu za posudzovanie, za každý 1 beh

0,50 

Náhrada rozhodcu za 1 km

0,25 

Stravné rozhodcu na deň

Ak posudzovanie trvá viac ako 5 hodín 

Odvody z akcie

Za člena Hoopers Slovakia, za pretekársky deň

Odvody z akcie

Za nečlena Hoopers Slovakia, za pretekársky deň

Odvody za využitie výsledkového systému

Za pretekársky deň

10 

Poštovné a balné

pre SR 

2,40 

Poštovné a balné

pre ČR

4,90 

Poštovné a balné

pre HU

5,80 

Organizátor je povinný zabezpečiť rozhodcovi ubytovanie pri viacdňovej akcii.

Ceny sú uvedené v EUR bez poštovného. Je možné dohodnúť aj osobné prevzatie od členov výboru Hoopers Slovakia.