Vzory žiadostí


Žiadosť o zaradenie akcie do TK

Žiadosť o vydanie MAHCH karty

Žiadosť o udelenie titulu "Master Hoopers 1" (MAH1)

Žiadosť o udelenie titulu "Master Hoopers 2" (MAH2) 

Žiadosť o udelenie titulu "Master Hoopers Champion" (MAHCH)

Žiadosť o udelenie titulu "Handi Champion" (HANDICH)