Kontakt

Sídlo a základné údaje

Hoopers Slovakia

Hlavná 491/52, 925 23, Jelka

IČO: 55125212

+421 907 784 334

IBAN: SK 93 1111 0000 0017 8174 4006

SWIFT/BIC: UNCR SK BX

Kontakty

Výbor 

predseda: Ing. Lucia Dobríková

luciadobrikova@gmail.com, +421 907 784 334

ekonóm: Miroslava Englmanová

hoopers@inuko.com  Korešpodencia

Hoopers Slovakia, Hlavná 491/52, 925 23 Jelka 

hoopersslovakia@gmail.com


Systémové nastavenia INUKO

INUKO: Miroslava Englmanová

hoopers@inuko.com