Dohoda o uznávaní skúšok

02/26/2024

S radosťou Vám oznamujeme, že na základe dohody medzi Hoopers Slovakia a novým českým hoopers klubom Czech Hoopers Club, sa budú pretekárom navzájom uznávať skúšky.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.