Rozhodcovia HSK

02/26/2024

S radosťou Vám oznamujeme, že klub Hoopers Slovakia má po skúškach na rozhodcov, konaných dňa 24.02.2024 v Tužine, 8 akreditovaných rozhodkýň.

Menovite: Martina Kolevová, Veronika Lengyelová, Lucia Šteinerová, Eva Matušovičová, Patrícia Dvořáková, Erika Bencsíková, Alžbeta Gromovská, Lucia Dobríková.

Srdečne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.